Stabilní růst globálních reklamních investic v roce 2013 připravuje půdu pro zlepšení stavu v letech 2014 a 2015

2013-09-29 01:00:00

Podle nejnovějších prognóz výdajů na reklamu, které vypracovala agentura ZenithOptimedia, směřuje v roce 2013 globální reklamní trh k růstu 3,5 %. Poroste tedy stejným tempem jako loni. V České republice agentura očekává pokles čistých mediálních investic o 1 %. Tento pokles je primárně způsoben vývojem na domácím televizním trhu.

Silnější růst očekává agentura ZenithOptimedia během následujících dvou let – o 5,1 % v roce 2014 a 5,9 % v roce 2015 – zejména díky uzdravování evropské ekonomiky, která v současnosti globální reklamní růst brzdí. Ve 2. čtvrtletí 2013 vystoupila eurozóna z osmnáctiměsíční recese a očekává se, že během následujících několika let začne její hospodářské zotavení postupně zvyšovat tempo. Reklamní trh v eurozóně by měl její příklad následovat. Výdaje na reklamu se v eurozóně v roce 2012 snížily o 5,2 %; v roce 2013 ZenithOptimedia očekává menší pokles, a sice o 4,3 %, následovaný růstem o 0,7 % v roce 2014 a o 1,9 % v roce 2015.

Navzdory těmto vyhlídkám na zotavení však byl pokles reklamních investic v eurozóně v první polovině roku prudší, než se očekávalo, a zapříčinil tak snížení očekávaného růstu reklamních výdajů na vyspělých trzích* v předpovědi agentury pro letošní rok. V červnu agentura předpovídala růst o 1,7 %, nyní o 1,4 %.

Rozvojové trhy* nezpomalují
Nic nenasvědčuje tomu, že by na rozvojových trzích jednotně docházelo ke zpomalení růstu reklamních investic, a to navzdory obavám, které panují ohledně jejich krátkodobých ekonomických vyhlídek. Ekonomický růst zpomalil kromě dalších rozvojových trhů také v zemích BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína), jelikož poptávka po jejich vývozních artiklech zeslábla a mezinárodní investoři začali obracet pozornost k vyspělým trhům.

Rozvojové trhy však stále disponují mladou populací se zlepšujícím se vzděláním, infrastrukturou, produktivitou a využíváním technologie. Jejich přínos světové ekonomice se bude v příštích desetiletích i nadále zvětšovat. Zadavatele reklamy nedávné obtíže neodradily a investují do dlouhodobé perspektivy. Svoji předpověď růstu reklamních výdajů v rozvojových trzích pro letošní rok agentura ZenithOptimedia dokonce zvýšila, a to ze 7,0 %, která předpovídala v červnu, na 7,6 %.

Omezený dopad potíží na Blízkém východě
Svoji letošní předpověď pro Egypt jsme po nedávných násilnostech snížili z růstu o 3,9 % na pokles o 6,3 %. Tento výkyv se nerozšířil na sousední reklamní trhy a pro Blízký východ a severní Afriku na letošek stále předpovídáme růst o 4,8 %, což představuje pokles růstu oproti červnové předpovědi, která činila 5,5 %. Geopolitické problémy širšího dosahu podnícené konfliktem v Sýrii neměly dosud na globální reklamní investice žádný materiální účinek.

Mobilní reklama bude v roce 2013 představovat více než třetinu veškerého reklamního růstu
Po několika nevydařených rozjezdech se nyní mobilní reklama dala skutečně do pohybu a podle předpovědí má mít letos 37% podíl na veškerém růstu globálních reklamních investic. V roce 2014 má činit 31 %. Za mobilní reklamu se pokládá veškerá internetová reklama doručená do chytrých telefonů a tabletů bez ohledu na formát.

Mobilní reklama je stále relativně malá – ZenithOptimedia očekává, že letos bude celosvětově činit celkem 14,3 mld. USD, čili 2,8 % veškerých reklamních investic. Roste ale neobyčejně svižně, pro rok 2013 agentura předpovídá 77% růst, následovaný růstem 56% v roce 2014 a 48% v roce 2015. Do roku 2015 budou celkové výdaje na mobilní reklamu pravděpodobně činit 33,1 mld. USD a budou představovat 6,0 % veškerých reklamních investic.

Na této prudké expanzi má podíl několik faktorů: rychlý nárůst používání chytrých telefonů a tabletů, nové reklamní formáty určené pro mobilní zařízení (např. přidání geolokace a funkcí click-to-call k výsledkům vyhledávání na mobilních zařízeních) a zlepšení standardizace reklamních formátů, zobrazování reklamy a jejího měření, jež usnadní kalkulaci návratnosti investic do mobilní reklamy.

Růst internetové reklamy pro stolní počítače zůstává nadále silný
Internetová reklama určená pro stolní počítače nepřestává růst rychleji než jakákoli tradiční média, třebaže náklady na reklamu pro mobilní zařízení jsou výrazně nižší. Pro roky 2013 a 2014 ZenithOptimedia předpovídá 8% růst výdajů na reklamu pro stolní počítače a pro rok 2015 7%. Veškerá internetová reklama – jak pro stolní počítače, tak pro mobilní – bude v roce 2013 pravděpodobně představovat 20,4 % všech reklamních investic, což je nárůst oproti 18,3 % v roce 2012, a její podíl vzroste v roce 2015 na 24,6 %.

 „V letošním roce, který postrádá velké události jako olympiáda nebo volby ve Spojených státech, stabilita růstu reklamních investic prokazuje, že oživení trhu s reklamou je na dobré cestě, a představuje příslib ještě silnějšího růstu v letech 2014 a 2015. Klíčovou úlohu coby tahoun reklamního růstu po celém světě hraje rostoucí penetrace mobilních telefonů,“ říká Steve King, globální ředitel agentury ZenithOptimedia.

*Vyspělé trhy jsou Severní Amerika, západní Evropa a Japonsko; rozvojové trhy jsou všechny ostatní.   

Pro další informace kontaktujte:

Tomáš Iľko
Senior PR Consultant
E-mail: tomas.ilko@double-u.cz
Tel.: +420 733 529 496
www.double-u.cz
 

AKTUALITY