Upozornění pro věřitele společnosti ZenithOptimedia Prague, s.r.o.

2013-11-29 00:00:00

 

OZNÁMENÍ

 

Statutární orgány společností

 

Starcom Media Vest Group, spol. s r.o.

 IČO: 624 11 527

se sídlem Praha 7, Jankovcova 1114/23, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 34198,

 

(dále jen „Starcom Media Vest Group, spol. s r.o.“)

 

a

 

ZenithOptimedia Prague, s.r.o.

 IČO: 273 84 853

 se sídlem Praha - Žižkov, Žerotínova 1220/31, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115487

 

(dále jen „ZenithOptimedia Prague, s.r.o.“)

 

 

 

 tímto

v souladu s § 33a odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

v platném znění (dále jen „Zákon o přeměnách“)

 

uveřejňují upozornění pro věřitele společnosti Starcom Media Vest Group, spol. s r.o. a

a společnosti ZenithOptimedia Prague, s.r.o. na jejich práva podle § 35 až § 39 Zákona

o přeměnách

 

Společnost Starcom Media Vest Group, spol. s r.o. a společnost ZenithOptimedia Prague, s.r.o. tímto upozorňují zejména na:

 

a) právo věřitelů společnosti Starcom Media Vest Group, spol. s r.o. a společnosti ZenithOptimedia Prague, s.r.o., kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis fúze sloučením do obchodního rejstříku stane účinným vůči třetím osobám, na poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku fúze sloučením zhorší dobytnost jejich pohledávek; marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká;

 

b) právo věřitelů společnosti Starcom Media Vest Group, spol. s r.o. a společnosti ZenithOptimedia Prague, s.r.o. na poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem fúze sloučením do obchodního rejstříku, pokud věřitel prokáže, že v důsledku fúze sloučením dojde podstatným způsobem ke snížení dobytnosti jeho pohledávky a společnost Starcom Media Vest Group, spol. s r.o. a/nebo společnost ZenithOptimedia Prague, s.r.o. neposkytla přiměřené zajištění; 

 

c) právo vlastníků vyměnitelných a prioritních dluhopisů a vlastníků jiných účastnických cenných papírů než akcií, s nimiž jsou spojena zvláštní práva, že získávají nabytím účinnosti přeměny vůči společnosti Starcom Media Vest Group, spol. s r.o. stejná práva, jaká měli vůči emitentovi. Práva vlastníků dluhopisů podle zvláštního zákona nejsou tímto dotčena.

 

 

 

 

Statutární orgán společnosti Starcom Media Vest Group, spol. s r.o.

Statutární orgán společnosti ZenithOptimedia Prague, s.r.o.

AKTUALITY