Globální reklamní investice porostou znovu stejným tempem jako před finanční krizí

2014-04-10 00:00:00

Podle nových Prognóz výdajů na reklamu vypracovaných agenturou ZenithOptimedia letos globální reklamní investice posílí trojice událostí „v polovině čtyřletého cyklu“ – zimní olympiáda, mistrovství světa ve fotbale a volby v USA v polovině prezidentského funkčního období, ze kterých bude mít prospěch zejména televizní reklama. Zadavatelům reklamy se také vrací odvaha, neboť eurozóna začíná opětovně růst a jeví se nyní stabilnější a méně náchylná k tomu způsobit světové ekonomice další negativní otřesy. Obecně mají zadavatelé reklamy silnou pozici k tomu, aby investovali do expanze – disponují značnými rezervami finanční hotovosti a nechybějí jim vyhlídky na velký zisk. Proto ZenithOptimedia očekává, že v každém ze tří prognózovaných roků se bude růst zvyšovat.

Eurozóna začíná opětovně růst

Eurozóna se loni vynořila z recese a zdá se, že její oživení nabírá na rychlosti. To inzerenty povzbudilo, aby pro tento region, ve kterém reklamní investice od počátku finanční krize v roce 2007 utrpěly 15% pokles, začali vyčleňovat větší rozpočty. V roce 2013 se v eurozóně výdaje na reklamu snížily o 3,0 %, ale tím byl postižen spíše počátek roku. Koncem roku už někteří klíčoví vlastníci médií hlásili, že jejich příjmy z reklamy rostou. Nyní ZenithOptimedia predikuje, že reklamní investice v eurozóně letos vzrostou o 0,7 % – bude to první rok růstu od roku 2010. Finsko, Itálie a Řecko nadále klesají, ale příští rok by se i tyto země měly stabilizovat, a pomoci tak tempu růstu v eurozóně zrychlit na 1,6 % v roce 2015 a 1,7 % v roce 2016.

Televizní reklama si ponechává dominantní pozici

Televize je se značným náskokem stále dominantní reklamní médium, které v roce 2013 přilákalo 40 % investic – téměř dvojnásobek výdajů na internetovou reklamu (21 %). Televize nabízí bezkonkurenční schopnost zvýšit zásah reklamy a vytvořit povědomí o značce i asociace se značkou spojované. Podle našich předpovědí výdaje na televizní reklamu v roce 2014 porostou o 5,2 %, což představuje zvýšení oproti 4,4 % v roce 2013. Televizní reklamě totiž připadne největší prospěch ze zimní olympiády, mistrovství světa ve fotbale a voleb v USA.

Programatické nakupování pomůže do roku 2015 internetové display reklamě předstihnout reklamu ve vyhledávačích

Internet je stále zdaleka nejrychleji rostoucím médiem. V roce 2013 vzrostla internetová reklama o 16,2 % a ZenithOptimedia předpokládá, že v letech 2014 až 2016 poroste v průměru o 16 % ročně. Nejrychleji rostoucí podkategorií je display reklama. Ta by do roku 2016 měla růst o 21 % ročně. Tradiční display reklama (bannery a další standardní formáty) roste o 16 % ročně. Napomáhá jí revoluce v programatickém nakupování, které agenturám a zadavatelům poskytuje větší kontrolu i zisk z jejich obchodování. Sociální média (rostoucí o 29 % ročně) a on-line video (o 23 % ročně) začínají mít rovněž prospěch z programatického nakupování, jež jim pomáhá udržet si rychlý růst. V roce 2015 by měla internetová display reklama poprvé předstihnout placené vyhledávání (které roste o 13 % ročně). Podle ZenithOptimedia budou v roce 2016 celkové investice do internetové display reklamy činit 74,4 mld. amerických dolarů, zatímco celkové investice do placeného vyhledávání budou 71,1 mld. amerických dolarů.

Mobilní reklama nadále roste

Mobilní reklama se nyní skutečně dala do pohybu a roste šestkrát rychleji než internetová pro stolní počítače. ZenithOptimedia předpokládá, že v letech 2013 až 2016 poroste mobilní reklama ročně v průměru o 50 %, a to díky rychlému nárůstu používání chytrých telefonů a tabletů. U investic do internetové reklamy pro stolní počítače je naproti tomu očekáván roční růst v průměru o 8 %.

Agentura odhaduje, že v roce 2013 činily globální investice do mobilní reklamy 13,4 mld. amerických dolarů, což představovalo 12,9 % investic do internetové reklamy a 2,7 % z celkových investic do všech médií. Dle predikcí ZenithOptimedia do roku 2016 dosáhnou tyto investice výše 45,0 mld. amerických dolarů, což bude představovat 28 % investic do internetové reklamy a 7,6 % veškerých investic. To znamená, že do konce prognózovaného období předstihne mobilní reklama rádio, časopisy a venkovní reklamu a zaujme pozici čtvrtého největšího média na světě.

„Světová ekonomika začíná znovu stabilně růst a zadavatelům reklamy se vrací odvaha. V rychle rostoucích digitálních médiích naleznou spoustu příležitostí k tomu generovat vysokou návratnost svých reklamních investic, ale neměli by zapomínat, že televize neztratila nic ze své moci zapůsobit na početné a dlouhodobě zaujaté publikum,“ říká Steve King, globální ředitel agentury ZenithOptimedia.

Pro další informace kontaktujte:

Tomáš Iľko

Senior PR Consultant

E-mail: tomas.ilko@double-u.cz

Tel.: +420 733 529 496+420 733 529 496

www.double-u.cz

 

AKTUALITY