Celosvětové výdaje na digitální reklamu v roce 2014 dosáhnou 137,53 miliardy dolarů

2014-04-11 00:00:00

Podle předpovědi výdaje na digitální reklamu vzrostou oproti roku 2013 o 14,8 % a budou činit mírně přes jednu čtvrtinu veškerých investic do placených médií po celém světě. To představuje nárůst oproti přibližně jedné pětině výdajů v roce 2012 a očekáváme, že do konce námi prognózovaného období dojde k vzestupu na téměř jednu třetinu veškerých investic. V té době zadavatelé reklamy po celém světě vynaloží na digitální reklamu 204,01 miliardy dolarů.

Nejvíce výdajů na digitální reklamu pochází stále především z USA, a Severní Amerika je tudíž region, který v této oblasti investuje nejvíc. Bezmála dva z pěti dolarů vynaložených letos na digitální reklamu budou pocházet od inzerentů v Severní Americe. Oproti tomu z Asie a Tichomoří bude pocházet 28,6 % investic – tamní podíl výdajů na digitální reklamu mírně klesá. Na západní Evropu připadá téměř jedna čtvrtina veškerých světových investic do digitální reklamy a ostatní regiony představují jen malý podíl.

–––

Podíl na celosvětových výdajích na digitální reklamu, podle regionu, 2012–2018

% z celku

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Severní Amerika

38,0 %

38,5 %

39,1 %

39,9 %

40,5 %

40,9 %

41,3 %

Asie a Tichomoří

29,2 %

29,1 %

28,6 %

28,2 %

27,9 %

27,8 %

27,7 %

Západní Evropa

25,1 %

24,1 %

23,2 %

22,4 %

21,6 %

20,9 %

20,2 %

Střední a východní Evropa

3,5 %

3,8 %

4,0 %

4,0 %

4,0 %

4,0 %

4,0 %

Latinská Amerika

3,2 %

3,4 %

3,8 %

4,0 %

4,2 %

4,4 %

4,6 %

Blízký východ a Afrika

0,9 %

1,1 %

1,4 %

1,6 %

1,8 %

2,0 %

2,3 %

Pozn.: Zahrnuje reklamu, která se zobrazuje na stolních i přenosných počítačích a také mobilních telefonech a tabletech; zahrnuje všechny reklamní formáty na těchto platformách; nezahrnuje reklamní SMS, MMS a reklamu na bázi zpráv zasílaných uživateli mezi sebou (P2P messaging); součet čísel nemusí činit 100 %, jelikož údaje jsou zaokrouhlené.

Zdroj: eMarketer, březen 2014

–––

Veškeré světové investice do reklamy v médiích porostou výrazně pomalejším tempem, jejich růst se příštích několik let bude držet v okolí 5 %. Společnost eMarketer očekává, že do roku 2018 dosáhnou veškeré investice do médií 656,3 miliardy dolarů.

Ačkoli co se absolutních částek týče, vydávají na digitální média nejvíce peněz Spojené státy, nejvyšším podílem veškerých investic do médií vynakládaným na digitální kanály se pyšní Velká Británie. Očekává se, že letos bude tento podíl činit 47,5 %. V porovnání s tím připadne Dánsku na druhém místě 40,1 %, Austrálii na třetím místě 37,5 % a USA 27,9 %.

Všechny prognózy společnosti eMarketer se zakládají na více různých zdrojích: sledujeme celosvětové i lokální trendy v oblastech ekonomie, technologie a populace, dále trendy specifické pro dané společnosti, produkty, země a demografické skupiny a trendy v konkrétním chování spotřebitelů. Analyzujeme kvantitativní i kvalitativní data celé řady výzkumných firem a vládních agentur, ze sdělovacích prostředků a výročních zpráv společností a každou informaci posuzujeme podle její spolehlivosti a uplatněné metodologie.

Kromě toho každý prvek každé prognózy společnosti eMarketer zapadá do širšího kontextu všech našich prognóz – pro předpověď údajů v celé řadě oblastí využíváme týchž premis a téhož obecného rámce. Všechny prognózy pravidelně přehodnocujeme, díky čemuž naše premisy a rámec procházejí ustavičnou aktualizací, a přesněji tak odrážejí nový vývoj na trhu a další trendy.

Zdroj:eMarketer

 

AKTUALITY