Tento rok Microsoft překoná Yahoo na reklamním digitálním trhu

2014-08-18 00:00:00

Jak odhaduje eMarketer, společnosti Microsoft současně vzroste ve srovnání s rokem 2013 čistý celosvětový příjem z reklamy o více než 20 %, a dosáhne tak 3,56 miliardy USD, což představuje 2,54 % trhu – tedy akorát tolik, aby Microsoft poprvé předstihl Yahoo.

Google bude letos i nadále ovládat globální trh digitální reklamy, a to s čistým příjmem 31,45 % digitálních dolarů investovaných zadavateli reklamy z celého světa. Obr mezi vyhledávači ve skutečnosti letos ztratí podíl na trhu. Ten spadne o téměř půl procenta, ale tato ztráta podílu není nutně odraz slábnoucího vlivu Googlu, ale svědčí spíše o stabilizaci jeho obchodních aktivit v oblasti reklamy ve srovnání s konkurenty. eMarketer odhaduje, že čisté příjmy z digitální reklamy Googlu letos i tak stoupnou o 15,0 % na globální hodnotu 44,08 miliard USD, zatímco trh roste mírně rychleji o 16,7 %.

Facebook a Twitter letos zaznamenávají nejvýraznější nárůst podílu na trhu. Podíl Facebooku vzroste z 5,82 % v roce 2013 na 7,79 % v roce 2014, což je zdaleka nejvíce mezi americkými společnostmi zahrnutými do této předpovědi. Twitter zaznamená druhý největší nárůst podílu na trhu mezi těmito společnostmi, a to z 0,50 % v roce 2013 na 0,79 % – tím se v meziročním srovnání jeho čisté příjmy z reklamy téměř zdvojnásobí.

Obě společnosti těží z přesunu svých uživatelů na mobilní zařízení. Očekává se, že Facebook letos ovládne 22,3 % globálního trhu mobilní reklamy, jehož celková hodnota je 32,71 miliard USD, na rozdíl od 17,8 % v roce 2013. Twitter bude rovněž pokračovat ve světě mobilní reklamy ve svém vzestupu, přičemž jeho podíl vzroste z 2,4 % v loňském roce na 2,8 % v roce 2014.

Odhad příjmů z mobilní reklamy pro Yelp a Amazon.com jsou v této čtvrtletní předpovědi novinkou. Přestože se očekává, že tyto společnosti budou mít letos jen malý podíl – 0,4 % a 0,3 %, tj. příjem z mobilní reklamy přibližně 100 milionů USD pro každou z nich – obě společnosti jsou na dobré cestě, zatímco další přední prodejci mobilní reklamy YP, Pandora a Millennial Media budou svůj podíl i nadále ztrácet.

eMarketer staví veškeré své předpovědi na přístupu s více prioritami, který se zaměřuje na celosvětové i lokální trendy týkající se ekonomiky, technologie a obyvatelstva a zároveň na trendy pro specifické společnosti, produkty, země a demografické struktury a trendy ve specifickém chování spotřebitelů.

Každý prvek každé předpovědi společnosti eMarketer kromě toho zapadá do rozsáhlejšího systému všech jejích předpovědí, se stejnými předpoklady a obecným rámcem použitým k získávání předpokládaných údajů v široké škále oblastí.

Tento rok Microsoft překoná Yahoo na reklamním digitálním trhu [online]. emarketer.com. 2014 [cit. 2014-08-18]. Dostupné z: http://www.emarketer.com/Article/Microsoft-Surpass-Yahoo-Global-Digital-Ad-Market-Share-This-Year/1011012/10

 

AKTUALITY