Malé podniky utrácejí za sociální média víc než za jakákoliv jiná média

2014-09-22 00:00:00

Podle průzkumu také malé podniky utrácejí v průměru 21,4 % svého rozpočtu na média právě za sociální média, což je více než za jakoukoliv jinou mediální platformu. To představuje nárůst oproti loňským 18,9%.

Steve Marshall, ředitel průzkumů společnosti BIA/Kelsey, uvedl: „Sociálním médiím se daří už asi pět let a došlo to do bodu, kdy jsou v současnosti nejvyužívanější kategorií, pokud jde o dosah, a také v současné době ovládají největší část rozpočtu ze všech kategorií. Sociální média jsou na prvním místě v dosahu i výdajích, což je novinka.“Průzkum s názvem „Local Commerce Monitor“ („Sledování místních obchodních styků“) nyní probíhá v 18. vydání. Letošní zpráva se zakládala na online dotazování 546 malých a středních podniků, které proběhlo v červenci. Jen něco málo přes polovinu podniků (52,2 %) slouží především spotřebitelům, 30,8 % obsluhuje rovným dílem spotřebitele a podniky a 15,6 % se zaměřuje především na podniky. Ostatní respondenti si nebyli jistí.

Jedno z klíčových zjištění je to, že malé a střední podniky nyní využívají sociální média pro obchodní účely více než jakoukoliv jinou mediální platformu.  Například využívání tištěné a venkovní reklamy ze strany malých a středních podniků dohromady letos představovalo jen 59,3 %, což znamená pokles ve srovnání s loňskými 63,0 %.

Pokud jde o výdaje, malé a střední podniky za tištěnou a venkovní reklamu utratily celkem 18,5 % svého rozpočtu na média, tedy méně než loňských 20,9 %.

„Došlo k tomu, že tištěná a venkovní reklama si vyměnily pozice se sociálními médii, pokud jde o dosah a podíl výdajů,“ uvádí Marshall.

,,Sociální média jsou nyní pro malé a střední podniky dominantní kategorií médií.“ Je to praktická a uživatelsky přátelská platforma, díky které se můžou spojit se svým místním trhem. „Je to velice levné, což je velká výhoda, a jsou zde jen malé překážky účasti,“ uvedl Marshall s tím, že reklamu či propagaci v sociálních médiích může vytvořit prakticky kdokoliv.Pokud jde o využívání jednotlivých kanálů sociálních médií pro obchodní účely ze strany malých a středních podniků, na prvním místě je Facebook (55,1 %), následovaný reklamami na portálu LinkedIn (31,0 %).

Marshall nicméně poznamenal: „Máme za to, že velká většina [reklamy na serveru LinkedIn] je zaměřena na personalisty a personální oddělení a jejím cílem není podporovat prodej.“

Na třetím místě se umístily reklamy na Facebooku a současně pravidelné tweety nebo retweety na Twitteru, shodně uváděné 20,0 % respondentů.

Zatímco si však malé a střední podniky osvojují sociální média k propagaci svého podnikání, stále si nejsou tolik jisté návratností investic do sociálních médií ve srovnání s jinými více zavedenými platformami.Pouze 26,2 % uživatelů sociálních médií z řad malých a středních podniků označilo jejich návratnost investic za „výjimečnou“ nebo „vynikající“, což je jen průměrný výsledek, uvádí Marshall. Poznamenal, že výsledek je kombinací 11 různých sociálních médií.

Hlavní tři kanály zmiňované malými a středními podniky z hlediska návratnosti investic byly online bannery nebo display reklama obsahující video (59,3 % respondentů tento typ ohodnotilo jako „výjimečný“ nebo „vynikající“), audio reklama (57,7 %) a nabídky distribuované na chytré telefony a tablety (54,0 %).

ADVERTISING AGE. Small Businesses Spend More on Social Than Any Other Media [online]. 2014, 17.9.2014 [cit. 2014-09-22]. Dostupné z: http://adage.com/article/digital/small-businesses-spend-social-media/294988/

 

AKTUALITY