Online video bude mít v roce 2015 hlavní podíl na 4,4% růstu celosvětových výdajů na reklamu

2015-04-01 00:00:00

Společnost ZenithOptimedia nicméně snížila předpovídaný růst pro rok 2015 o 0,5 % a pro rok 2016 o 0,3 %, a to zejména kvůli prohlubující se recesi v Rusku, na Ukrajině a v Bělorusku a kvůli zpomalení růstu v Číně. Předpovědi na každý rok jsou však i přesto nad průměrným ročním růstem za posledních 20 let (4,2 %) a výrazně převyšují průměr za posledních 10 let (2,8 %).

Online video je nejrychleji rostoucí reklamní kategorie

Nejrychleji rostoucí reklamní kategorii představuje online video, a to díky boomu mobilního videa a rozšiřování zařízení, která lze připojit k internetu, jako jsou chytré televize a herní konzole. Chytré telefony mají větší a kvalitnější displeje a přenosové technologie, jako je 4G, zlepšují rychlost připojení a umožňují spotřebitelům sledovat kvalitní videoobsah kdekoliv a kdykoliv. Jak ukazuje Ooyala Global Video Index, mobilní zařízení měla ve 4. čtvrtletí roku 2014 na svědomí 34 % všech přehrání online videí, což představuje nárůst ve srovnání se 17 % v předchozím roce. K rozmachu online videa přispívá několik dalších faktorů: agentury zabývající se měřením investují do výzkumu, aby mohly sledovat, jak jsou spotřebitelé vystaveni videoreklamě na stolních počítačích, tabletech a televizních obrazovkách. Hlavní platformy sociálních médií vyvíjejí své videoprodukty a více online videa se prodává v rámci programatického nákupu, což zadavatelům reklamy poskytuje větší kontrolu a vyšší hodnotu. Odhadujeme, že v roce 2014 online video vzrostlo celosvětově o 34 % na 10,9 miliardy amerických dolarů, a očekáváme, že dále poroste v průměru o 29 % ročně a v roce 2017 dosáhne 23,3 miliardy amerických dolarů.

Zhoršení ve východní Evropě

Konflikt na Ukrajině vážně narušil domácí ekonomiku a Rusko utrpělo sankcemi, které na něj uvalily Spojené státy a Evropská unie, sankcemi vyhlášenými v odpovědi na ně a stažením zahraničních investorů. Tyto šoky ještě zhoršilo prudké snížení ceny ropy, která představuje 70 % ruského vývozu, a devalvace ukrajinské a ruské měny. Tyto problémy se s určitým odstupem rozšířily i do Běloruska, jehož je Rusko hlavním obchodním partnerem. Mezinárodní zadavatelé reklamy odpověděli rychlým omezením působení na těchto trzích a domácí zadavatelé reklamy byli nuceni snížit rozpočet, aby minimalizovali ztráty. Lze předpokládat, že na Ukrajině se výdaje na reklamu letos sníží o 62,3 %, což ještě převyšuje 51,2% pokles v roce 2014. V Rusku výdaje na reklamu v roce 2014 vzrostly jen o 4,3 %. Byl to první rok od roku 2009, kdy nebyl růst dvouciferný, a očekáváme, že v roce 2015 se trh zmenší o 16,5 %. V Bělorusku ZenithOptimedia předpovídá v letošním roce snížení výdajů na reklamu o 33,5 %, zatímco v roce 2014 zde tyto výdaje vzrostly o 7,6 %. Tyto tři trhy společně představují 2,1 % celosvětových výdajů na reklamu. Jejich náhlý pokles tedy celosvětový růst výdajů na reklamu zpomalil, ale nevykolejil.

Čína zpomaluje, ale její růst je ve srovnání s celosvětovým růstem stále dvojnásobný

Čínská ekonomika začíná po letech ostrého růstu zpomalovat – technologický rozdíl ve srovnání s vyspělými trhy se zmenšil, a je tak složitější dosáhnout růstu produktivity. Předchozí růst Číny poháněný dluhy ji obtěžkal velkým splátkovým břemenem a realitní sektor je zatížen velkým množstvím neprodaných nemovitostí. Čína však stále roste tempem, které by jí většina dalších zemí mohla závidět. V roce 2014 HDP vzrostl o 7,4 % a na rok 2015 si vláda stanovila za cíl 7,0% růst. Čínský reklamní trh ve srovnání s ekonomikou Číny zpomaluje, ale v mezinárodním měřítku se mu rovněž daří velice dobře. Pro rok 2015 ZenithOptimedia předpovídá, že čínské výdaje na reklamu vzrostou o 9,1 % – to je méně než 10,5% průměrný roční růst v posledních pěti letech, ale více než dvojnásobek celosvětového tempa. Agentura dále očekává, že mezi lety 2014 a 2017 čínský reklamní trh poroste v průměru o 8,5 % ročně.

Oživení eurozóny je i přes starosti kvůli Řecku na dobré cestě

Přestože zvolení nové řecké vlády v čele se stranou Syriza vyvolalo obavy ohledně ochoty a schopnosti Řecka zreformovat svou ekonomiku, splatit dluhy a dokonce zůstat v eurozóně, oživení výdajů na reklamu v eurozóně zůstává na dobré cestě. Po poklesu o 5,2 % v roce 2012 a o 2,5 % v roce 2013 výdaje na reklamu v eurozóně v roce 2014 vzrostly o 1,5 %. ZenithOptimedia očekává, že se tento růst bude stále zlepšovat, třebaže velice pozvolna, z 1,6 % v roce 2015 na 1,9 % v roce 2017.

„Online video kombinuje emoční spojení televize s efektivním zacílením a měřitelnou účinností digitální reklamy. Přestože televize bude mít i v mnoha příštích letech dominantní postavení, zadavatelé reklamy stále více využívají online video jako nedocenitelný doplněk, který jim dává nové příležitosti předávat spotřebitelům hodnoty značky,“ uvedl Steve King, CEO ZenithOptimedia.

Pro další informace kontaktujete:

Tomáš Iľko

Senior PR Consultant

E-mail: tomas.ilko@double-u.cz

Tel.: +420 733 529 496

www.double-u.cz

AKTUALITY