Programatický nákup už není jen o klasických bannerech

2015-05-27 00:00:00

Dle statistik Adformu měla rich media 17% podíl na investicích do RTB na konci roku 2014.

Ve Spojených státech již běží technologie, které umožní automatický nákup takových formátů, jako jsou různé homepage takovers, tedy formáty, které překryjí úvodní stránku daného webu. První testy v USA poběží v síti Network, která zastupuje weby patřící společnostem Gannett, American Media, USAToday Sports, Accuweather a další.

Celá řada inzerentů plánuje navýšit reklamní investice do programatického nákupu, ale výběr formátů byl doposud omezený na klasické standardní bannery – square, leaderboard, skyscraper a pár dalších. Na spoustě zahraničních trhů se podíl real time biddingu na share of spend digitálních investic pohybuje v desítkách procent. Od 100% podílu na display reklamě ho zatím brzdí právě omezený nákup nestandardních formátů. Společnost American Express již v loňském roce uvedla, že chce 100% svých displayových aktivit přesunout do programatického nákupu a právě nové rozšíření o rich media může její strategii podpořit.

V Česku je situace samozřejmě trochu odlišná. Podíl real time biddingu na celkových investicích zatím není tak vysoký, jako je tomu na západních trzích. Nicméně investice do RTB stále rostou, především díky novým způsobům cílení a využití dat třetích stran. Rozšíření portfolia formátů v programatickém nákupu může taktéž dopomoct k dalšímu zvýšení reklamních výdajů v této kategorii. Přes Adform jsou inzerenti již dnes schopni nakupovat některé nestandardní formáty v rámci RTB včetně inventory CPEX. Mluví se i o vstupu platformy VideoRange, která by umožnila programatický nákup video reklamy a kterou vlastní MTG, spoluvlastník televize Prima.

Overlay s videem nakoupený přes RTB pro Mercedes Benz. ZenithOptimedia, Dánsko.

Programatický nákup už není jen o klasických bannerech [online]. 2015 [cit. 2015-05-27]. Dostupné z: http://adage.com/article/digital/splashy-ads-major-sites-programmatically/298034/


AKTUALITY