Twitter zavádí kalendář událostí, na základě kterého značky budou moci cílit reklamu

2015-07-29 00:00:00

Poté už si stačí nakoupit promované tweety, kterými značka zasáhne dané uživatele. Po výběru eventu si navíc inzerenti budou moci vybrat z dalších způsobu demografického cílení, jako je pohlaví, jazyk či typ zařízení. V první vlně bude možné cílit na různé hudební festivaly, sportovní akce, svátky, televizní pořady či politické události ve Spojených státech, Velké Británii, Francii, Brázílii a Japonsku.
Twitter zadavatelům umožní naplánovat kampaně cílené na eventy několik měsíců dopředu, čímž kopíruje strategii televizních pořadů, kde je možné se domluvit na sponzorství s velkým časovým předstihem. Na rozdíl od televize však Twitter nehodlá prodat celý prostor jen několika málo inzerentům. Jejich počet nebude omezený a Twitter chce dát jak velkým, tak i malým firmám stejnou šanci na reklamu během daného eventu.
Může se zdát, že Twitter tímto porušuje to, v čem je nejsilnější, a sice tvorba obsahu v reálném čase. Pokud i kreativa bude připravena ve velkém předstihu, nemusí pak zcela vystihnout kouzlo okamžiku a může se minout účinkem. Twitter však myslí i na tento potenciální problém, a proto inzerentům umožní kampaň kdykoli během události pozastavit a kreativu upravit.
 

Twitter zavádí kalendář událostí, na základě kterého značky budou moci cílit reklamu [online]. [cit. 2015-07-29]. Dostupné z: http://adage.com/article/digital/twitter-brands-schedule-ads-live-events-real-time-marketing/299626/

AKTUALITY