Mobilní zařízení v roce 2016 zvýší spotřebu on-line videa o 19,8 %

2015-08-03 00:00:00

Růst spotřeby videa je poháněný rychlým pronikáním chytrých telefonů a tabletů napříč celým světem a zároveň z toho plynoucími změnami v chování spotřebitelů. Agentury předpovídají, že spotřeba videa na mobilních zařízeních, jako jsou chytré telefony a tablety, v roce 2015 vzroste o 43,9 % a v roce 2016 o 34,8 %. Spotřeba videa na nemobilních zařízeních mezitím také poroste, i když pomaleji. V roce 2015 se zvýší o 9,5 % a v roce 2016 o 6,5 %.

ZenithOptimedia očekává, že mobilní zařízení budou v příštím roce hlavní platformou pro sledování on-line videa. V roce 2012 měla mobilní zařízení na čase celosvětově stráveném sledováním on-line videí 22,9% podíl. V roce 2014 se tento podíl zvýšil na 40,1 % a agentura předpokládá, že v roce 2016 dosáhne 52,7 % a v roce 2017 58,1 %.

Celkový počet pravidelných diváků klasické televize v roce 2016 začne klesat

ZenithOptimedia předpovídá, že počet lidí, kteří se pravidelně dívají na tradiční televizi, letos dosáhne vrcholu a v roce 2016 se začne poprvé snižovat. Agentura očekává, že v roce 2015 počet pravidelných diváků televize vzroste o 3,1 %, ale v roce 2016 poklesne o 1,9 % a v roce 2017 o 0,9 %. Jak bylo uvedeno již ve zprávě Media Consumption Forecasts 2015 vydané v červnu, čas, který lidé tráví sledováním klasické televize, se již několik let pomalu snižuje. Nyní ZenithOptimedia predikuje, že příští rok začne klesat i počet diváků.

Ve Francii a v Rusku počet pravidelných diváků televize klesá od roku 2013 a ve Spojeném království a Spojených státech od roku 2014. Očekáváme, že v letošním roce se začne snižovat i v Číně. Pokles sledovanosti klasické televize má přímou souvislost se vzrůstající kvantitou a kvalitou obsahu dostupného on-line, a to jak na platformách pro krátká videa, jako je YouTube, tak na platformách pro delší formáty, mezi něž patří např. Netflix. ZenithOptimedia předpovídá, že v roce 2015 počet pravidelných diváků on-line videí vzroste o 5,8 %, v roce 2016 o 5,1 % a v roce 2017 o 5,3 %.

Počet pravidelných diváků on-line videa roste rychlostí vyjádřenou dvoucifernými čísly na 12 ze všech trhů, kterých se tato zpráva týká, včetně velkých trhů, jako je Čína (27,2 %), Francie (50,0 %), Německo (27,5 %) a Spojené státy (12,3 %).

Výdaje na reklamu v on-line videích budou brzy představovat osminu celkových výdajů na internetovou reklamu

Podíl on-line videa na celosvětových výdajích na digitální reklamu rovněž rychle roste. V roce 2012 představoval 8,8 %, v roce 2014 10,2 % a očekává se, že do roku 2017 vzroste na 12,8 %, což bude osmina celkových výdajů na internetovou reklamu. On-line video je nejrychleji rostoucí kategorie internetové reklamy. ZenithOptimedia predikuje, že v roce 2015 celosvětově vzroste o 28,9 % na 16,1 miliardy USD. V roce 2016 se zvýší o 22,5 % a v roce 2017 o 19,7 %, a dosáhne tak hodnoty 23,7 miliardy USD.

Americký trh s on-line videem je zdaleka největší – v roce 2015 je jeho hodnota 8,5 miliardy USD, což představuje 52,9 % celosvětového trhu, přestože očekáváme, že v roce 2017 se jeho podíl sníží na necelou polovinu celosvětové hodnoty, konkrétně na 49,9 %. Spojené státy jsou také společně s Itálií v čele žebříčku trhů, kde největší podíl celkových výdajů na internetovou reklamu připadá na on-line video (16,5 % v každé z těchto zemí v roce 2015). Na dalších místech se nachází Tchaj-wan (15,8 %) a Lotyšsko (13,0 %).

Mark Waugh, globální generální ředitel agentury Newcast, uvedl: „Spotřebitelé na celém světě si rychle osvojují on-line video, protože jim nabízí téměř nekonečnou škálu fascinujícího obsahu. Někteří z nejdychtivějších uživatelů jsou zámožní mladí lidé, které je prostřednictvím televize nejtěžší zasáhnout. Pro značky je on-line video obzvláště účinný způsob, jak mohou tyto cenné diváky upoutat, a to nejen reklamou, ale také značkovým obsahem, který spotřebitele dokáže informovat nebo bavit hlubším a bohatším způsobem, než je možné krátkými, rušivými reklamami.“

*Údaje týkající se spotřeby videa a počtu diváků se vztahují ke 40 klíčovým trhům, které tato zpráva pokrývá. Čísla týkající se výdajů na on-line reklamu jsou globální.

 

O zprávě Online Video Forecasts

Zpráva společnosti ZenithOptimedia Online Video Forecasts zkoumá výdaje na on-line video a jeho spotřebu ve 40 zemích celého světa. Nabízí demografická data pro sledované trhy a mapuje rozvoj on-line videa mezi lety 2012 a 2014 s odhadem až do roku 2017. Pro většinu ze všech 40 zahrnutých trhů poskytujeme čísla týkající se výdajů na reklamu v on-line videích versus v digitální a tradiční televizi a také údaje o spotřebě (počet uživatelů/průměrný čas strávený spotřebou on-line videa, a to i na mobilních zařízeních). Doprovodné komentáře pro všechny trhy vysvětlují, kdo jsou hlavní hráči v oblasti on-line videa, přinášejí rychlý přehled demografického rozdělení každého trhu a zkoumají takové otázky, jako je účinnost jednotlivých formátů reklamy používaných v on-line videu nebo míra, do jaké začíná on-line video jakožto reklamní médium doplňovat nebo vytlačovat tradiční lineární televizi. Zajímáme se také o to, jaký druh obsahu diváci sledují a jak.

O ZenithOptimedia

ZenithOptimedia (www.zenithoptimedia.com) je vedoucí globální síť poskytující mediální služby s 262 kancelářemi v 74 zemích světa. Jsme součástí Publicis Groupe, třetí největší komunikační skupiny na světě a druhé největší mediální poradní a nákupní skupiny. ZenithOptimedia je první agentura, která uplatňuje přísný a objektivní přístup za účelem zvýšení efektivity výdajů na reklamu, a klientům zajišťuje nejlepší možnou návratnost jejich investic do komunikací. Tato strategie je podporována jedinečným přístupem k rozvoji a implementaci strategie napříč celým spektrem placených, vlastních a získaných kontaktních bodů – plánovacím procesem Live ROI. Skupina společností ZenithOptimedia svým klientům poskytuje celou škálu integrovaných schopností napříč plánováním marketingové komunikace, optimalizací hodnoty, performance médii a vytvářením obsahu. Mezi naše klíčové klienty patří Aviva, Bacardi Martini, Clarins, Kering, Lactalis, L’Oréal, LVMH, Nestlé, Oracle, Reckitt Benckiser, Richemont Groupe, SCA, Sanofi, Toyota či 21st Century Fox.

 

Pro další informace kontaktujte:

Tomáš Iľko

Senior PR Consultant

E-mail: tomas.ilko@double-u.cz

Tel.: +420 733 529 496

www.double-u.cz

 

AKTUALITY