ZenithOptimedia Prague ekonometrickým centrem pro CEE region

2015-09-02 00:00:00

Zapojení pražského ekonometrického centra ZenithOptimedia do jednotlivých projektů v regionu má 3 úrovně. V zemích, kde má agentura vlastní ekonometrické týmy, je hlavní rolí pražské kanceláře podpora jejich činností a sdílení  know-how napříč těmito trhy, a to jak z oblasti ekonometrických metod, tak i využívaného softwaru. Druhou skupinu tvoří země, ve kterých se prozatím ekonometrickému modelování nevěnují, popř. pouze okrajově, ale mají ambice vytvořit svůj vlastní tým. Týmům v těchto zemích poskytuje pražská kancelář ZenithOptimedia konzultace a spolupodílí se na realizovaných projektech v dané zemi. Cílem této spolupráce je postupné přenášení veškeré odpovědnosti za projekty na lokální tým. Třetí skupina je tvořena zeměmi, které prozatím nezvažují založení speciálního týmu, ale mají klienty se zájmem o využití ekonometrie. Těm agentura poskytuje plný projektový management přímo z Prahy.

„Těší nás, že jsme právě my byli vybráni, abychom se stali centrem pro celý region, a jsem přesvědčen, že ekonometrie bude čím dál tím více využívána klienty ve všech zemích. V současnosti z Prahy pracujeme pro 18 zemí v regionu CEE, mezi které patří velké trhy, jako jsou Polsko nebo Rusko, ale i balkánské státy jako např. Srbsko, Makedonie či Kosovo. Velkou výhodu nově vzniklého centra Econometric CoE spatřuji nejen ve vícestranném sdílení know-how a tím pádem nárůstu znalostí u specialistů na jednotlivých trzích, ale i v ekonomickém hledisku. Zemím s nižším potenciálem pro ekonometrii se jednoduše nevyplatí investovat do lidí a specializovaného softwaru, který používá např. naše pražská kancelář, respektive tato investice by se musela výrazným způsobem promítnout do ceny realizovaného projektu v dané zemi. Proto je pro tyto země jednodušší a nákladově efektivnější realizovat projekty přes naši kancelář,“ říká Michal Šeda, ředitel výzkumu mediální agentury ZenithOptimedia Prague. 

Co je ekonometrické modelování?

Ekonometrické modelování spočívá v analýze historických dat a hledání závislostí mezi vstupujícími proměnnými a výstupní (modelovanou) proměnnou. V marketingu se ekonometrie využívá hlavně pro kvantifikaci vlivu mediální komunikace, určení dopadu komunikace konkurence, sezonality a případně dalších faktorů, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivňovat výstupní proměnnou (např. prodeje produktu, počet hovorů na zákaznické lince aj.). Výstupy z ekonometrického modelování se využívají k optimalizaci mediálních kampaní (maximalizace ROI – Return on Investment).

O ZenithOptimedia

ZenithOptimedia (www.zenithoptimedia.com) je vedoucí globální síť poskytující mediální služby s 262 kancelářemi v 74 zemích světa. Jsme součástí Publicis Groupe, třetí největší komunikační skupiny na světě a druhé největší světové mediální poradní a nákupní skupiny. ZenithOptimedia je první agentura, která uplatňuje přísný a objektivní přístup za účelem zvýšení efektivity výdajů na reklamu, a klientům zajišťuje nejlepší možnou návratnost jejich investic do komunikací. Tato strategie je podporována jedinečným přístupem k rozvoji a implementaci strategie napříč celým spektrem placených, vlastních a získaných kontaktních bodů – plánovacím procesem Live ROI. Skupina společností ZenithOptimedia svým klientům poskytuje celou škálu integrovaných schopností napříč plánováním marketingové komunikace, optimalizací hodnoty, performance médii a vytvářením obsahu. Mezi naše klíčové klienty patří Aviva, Bacardi Martini, Clarins, Kering, Lactalis, L’Oréal, LVMH, Nestlé, Oracle, Reckitt Benckiser, Richemont Groupe, SCA, Sanofi, Toyota či 21st Century Fox.

Pro další informace kontaktujte:

Tomáš Iľko

Senior PR Consultant

E-mail: tomas.ilko@double-u.cz

Tel.: +420 733 529 496

www.double-u.cz

 

AKTUALITY