Přichází boom programatického videa

2015-10-15 01:00:00

dodávající video reklamu předpověděla, že v roce 2020 se současná částka 375 milionů € zvýší na téměř 2 miliardy €.

V té době bude více než polovina (51,4 %) veškerých příjmů z video reklamy generována programatickým nákupem, zatímco v současnosti je to přibližně pětina (20,3 %).

V čele žebříčku stojí Nizozemí, kde programatické video představuje 34 % veškerých výdajů na video a toto procento se zvýší na 63 %. Na druhém konci žebříčku se nachází Polsko, kde výdaje na programatické video představují pouhá 3 % celkových výdajů na reklamu. Tento podíl však v roce 2020 vzroste na 28 %.

Největší trh s programatickou reklamou je nicméně Spojené království s hodnotou 135 milionů €, která představuje více než třetinu (36 %) evropských výdajů na programatické video.

V současnosti programatická video reklama ve Spojeném království tvoří jen 23 % těchto výdajů, ale za pět let bude s 60% podílem na stejné úrovni jako Nizozemí.

„Ve Spojeném království jsme svědky silných podnětů ze strany některých vysílacích společností k vybudování datového a programatického byznysu,“ uvedl Daniel Knapp, ředitel pro výzkum reklamy společnosti IHS.

Dodal: „Většina růstu v příštích pěti letech bude pramenit z toho, jak se bude video inventory vysílacích stanic přesouvat do oblasti programatického nákupu.“

V obecnější rovině SpotX předpovídá, že významné rozdíly v „programatické vyspělosti“, které jsou patrné v roce 2015, se budou stírat, jak se bude po roce 2018 zrychlovat růst nových programatických trhů.

Studie uvádí: „Nově nastupující trhy budou těžit ze zavedených osvědčených postupů, technologií a principů vytváření ekosystémů, které se mezitím vyvinuly na průkopnických trzích.

A na menších trzích „potřeba agregace, velké podíly na trhu patřící jednotlivým společnostem a spolupráce mezi velkými vlastníky médií bude posouvat výdaje na reklamu k programatickým mechanismům exponenciálně spíše než postupně“.
 

AKTUALITY